Núi rừng hiu hắt gió còn qua
Hai vách sóng xô hận chẳng nhoà
Một tiếng kêu đài hoang Vọng Đế
Mười năm yết miếu cổ sầu ta
Có nơi nước biển chia trên dưới
Không chốn non sông vạch Rợ Hoa
Ta cũng dừng thuyền ngày lận đận
Ngại ngùng đến đọc nét rêu bia

tửu tận tình do tại