Dòng suối càng ngày càng hẹp,
Ngư tiều trên bãi cộng sinh.
Núi vòng khói bay lên thẳng,
Trời nén đám lau mầm xanh.
Lúa mạch hè thổi cơm mới,
Ruộng xuân lửa đom đóm quanh.
Đi thuyền không làm gì cả,
Nấu nước giảo nghiệm trà kinh.

tửu tận tình do tại