Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 07/01/2018 16:08 bởi tôn tiền tử
Ngô Lịch 吳歷 (1632-1718) vốn tên Khải Lịch 啟歷, tự Ngư Sơn 漁山, hiệu Đào khê cư sinh 桃溪居士, Mặc tỉnh đạo nhân 墨井道人, sinh ở Thường Thục, Tô Châu, chuyên về thi, hoạ, thư pháp, khắc trên tre gỗ, giỏi cổ cầm, trống.