Liễu buông rũ ám đầu đường,
Không kham được lệ vấn vương ly tình.
Nhạn hàng hướng bắc vào xuân,
Mà thân du tử ngập ngừng Giang Nam.
Nước tanh trời rộng mưa tan,
Cây liền chùa cổ nhạn tràn bãi sông.
Đường im xào xạc ngàn thông,
Núi xanh mây trắng như trong hoạ đồ.
Gió xuân cỏ mọc đầu bờ,
Lũng xa mưa tạnh khói vờ vật quanh.
Cây ô cữu trước nhà tranh,
Giá cô kêu lúc chênh vênh chiều tà.
Nhìn tây dáng núi mờ xa,
Chim không bay, bóng ác đà trên sông.
Sen xanh với những búp hồng,
Gửi anh để kết áo chùng ẩn cư.
Liễu xanh sương trắng hững hờ,
Một gian nhà cỏ bên bờ suối tiên.
Hai năm đạp tuyết đài Yên,
Dưới mai phụ giấc cô miên trăng vàng.
Liễu tơ bay bến Sở giang,
Về tây rừng trúc đi sang trúc kiều.
Sương mờ thuyền rượu hắt hiu,
Như tranh thuỷ mặc dưới chiều Tiêu Tương.
Đầu hang mây tụ bên sườn,
Tùng sam trên dưới mọc vươn thành chòm.
Thảo đường vui cảnh Chung Nam,
Lễ vật dễ, công việc kham bạc đầu.
Bến sông cây cối nhạt màu,
Sóng va chân đá cỏ khâu dập dềnh.
Chiều tàn núi biếc buồn tênh,
Dưới thu chẳng một ai bên thảo đình.

tửu tận tình do tại