Áo màu vạn dặm về nhà,
Ba xuân rồi biệt mẹ già buồn đau.
Chờ anh như nhạn ngậm lau,
Nửa năm lên bắc mới quày xuống nam.

tửu tận tình do tại