Chưa có đánh giá nào
19 bài thơ
Tạo ngày 14/07/2019 21:30, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 14/07/2019 21:33 bởi Trần Đức Phổ, số lượt xem: 329

Tổng Vịnh Các Vị Anh Hùng Dân Tộc

Tế thế kinh bang suốt cuộc đời
Tâm hùng nhật nguyệt sáng nơi nơi
Văn tài võ đức sâu hơn biển
Sự nghiệp uy danh ngút tận trời
Yêu nước thương dân lòng quảng đại
Chuộng nhân mến nghĩa dạ nào vơi
Ngàn năm dẫu thác là hồn phách*
Còn lại tinh anh vạn vạn đời!London, April 30, 2015
(*) Mượn ý thơ của cụ Nguyễn Du: “Thác là thể phách,còn là tinh anh.”