Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Vua (6)
Đăng ngày 15/07/2019 21:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 15/07/2019 21:55, số lượt xem: 360

Minh Mạng đăng quang kế vị truyền
Đại Nam một dải vững vàng yên
Sơn hà gánh vác hai vai trọng
Công nghiệp đắp bồi bốn cõi chuyên
Định chế triều cương thay quốc hiệu*
Phân chia địa giới lập tên miền**
Văn hay chữ tốt tài thiên phú
Khổng Mạnh tôn thờ nhất cội nguyên.

2016
(*) Năm 1839 vua Minh Mạng cho đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Nam.
(**) Năm 1834 vua Minh Mạng chia lãnh thổ nước ta làm 3 miền và đặt tên là: Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Cả 3 kỳ gồm có 31 tỉnh được thành lập trước đó vào năm 1832.
(Nguồn: Wikipedia Tiếng Việt)