Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 00:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 27/07/2019 22:32, số lượt xem: 215

Hậu Lý danh vang bốn cõi ngoài
Tướng quân anh dũng trổ thần oai
Ung Châu đột phá tan mưu quỷ
Như Nguyệt thư hùng diệt kẻ sai
Chế Cũ sa cơ bèn đấu dịu
Quách Quỳ thất thế phải chuồn ngay
Bình Chiêm, phá Tống công cao ngất
Quốc tính vua ban Thái uý Ngài

2015