Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2019 23:33, số lượt xem: 210

(Nguyễn Thái Học)


“Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành”*
Trai hùng há để mất thanh danh
Nước non chìm đắm vòng nô lệ
Chí lớn vùng lên độc lập giành
Yên Bái vang trời hô khởi nghĩa
Hà Thành đẫm lệ khóc hùng anh
Mười ba tráng sĩ lòng như một
Vì nước xem thường chuyện tử sanh.**

13.12.2015
* Thơ Hoàng Văn Thụ
** Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 thất bại lãnh tụ Nguyễn Thái Học và mười hai đồng chí của ông đều bị bọn Pháp xử quyết.