Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2019 23:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 23/07/2019 23:44, số lượt xem: 182

Kỷ Dậu, Tây Sơn tựa sóng triều
Hành quân thần tốc chí hùng kiêu
Binh chia ba ngã vây thành gấp
Chiêng đánh bốn bề giết giặc tiêu
Sí Nghị kinh hoàng chui giống chuột
Quang Trung khí khái nổi như diều
Mùa Xuân Đại Việt anh hùng đó
Vì nước toàn dân đã quyết liều.

Mùa xuân 2016