Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2019 23:39, số lượt xem: 119

Anh hùng há mộng tưởng hư danh
Trả nợ non sông dạ mới đành
Sá kể thần hèn khi nước loạn
Lo vì nghĩa cả lúc đời tanh
Lưỡi gươm kháng địch trời chưa bẻ
Cái án kiêu binh chúa đã dành
Tuấn kiệt gan vàng đâu hổ thẹn
Anh hùng há mộng tưởng hư danh

1-5-2018