Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Anh thư (3)
Đăng ngày 14/07/2019 21:46, số lượt xem: 152

Tên tuổi vang lừng cả sử xanh
Cùng em tụ nghĩa, dấy hùng binh
Rửa thù máu đổ lòng không tiếc
Phục quốc thây phơi dạ cũng đành
Một trận kinh hoàng tan tác giặc
Ba năm lẫm liệt rỡ ràng danh
Giống dòng Lạc tướng vùi sông Hát
Trưng Nữ Anh Hùng mãi hiển linh!

30/11/2015