Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2019 23:48, số lượt xem: 203

Được thua chẳng để ở nơi lòng
Mật nếm gai nằm dễ kiến công
Dũng chí hùng tâm cao ngất núi
Bền gan vững dạ cứng trơ đồng
Miếng mồi danh lợi đừng mong nhử
Cái bả vinh hoa chẳng đoái trông
Bởi trót dấn thân vì nghĩa cả
Được thua chẳng để ở nơi lòng

01-4-2016