Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2019 22:51, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 23/07/2019 00:24, số lượt xem: 181

Khắp chốn non sông khói lửa trần
Một mình giã biệt Ải Nam Quan
Gia thù khắc cốt xương nào thấm
Quốc hận sôi tim máu đã chan
Dâng sách Bình Ngô trừ giặc nước
Soạn bài Đại Cáo chúc giang san
Công thành danh toại về quy ẩn
Danh sử ngàn thu chẳng lụn tàn

2015