Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: anh hùng (10)
Đăng ngày 14/07/2019 22:06, số lượt xem: 281

Ba lần đánh bại giặc Nguyên-Mông
Đại Việt anh hùng Đệ Nhất Ông
Vạn Kiếp xác thù phơi chật núi
Bạch Đằng máu giặc chảy tràn sông
Đại Vương hùng chí rao lời hịch
Tướng giặc kinh tâm rúc ống đồng
Vì nước, thù nhà không nhắc đến
Danh lưu muôn thuở nước non Hồng.

2015