Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2019 22:48, số lượt xem: 179

Lập chí bình sinh cứu vớt đời
Xem thường danh lợi áng mây trôi
Hô hào Dân Chủ vì nòi giống
Khuyến khích Canh Tân giúp thế thời
Ái quốc tấm gương soi vạn thuở
Vị dân chánh nghĩa rạng muôn nơi
Chí Thành Thông Thánh * lời tâm huyết
Hào khí anh hùng mãi sục sôi.

29/12/2015

* Tựa đề một bài thơ nổi tiếng của cụ Phan Chu Trinh kêu gọi, hô hào kẻ sĩ đứng lên giành lại quyền tự chủ cho đất nước.