Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2019 23:13, số lượt xem: 164

Phò Lê một dạ rất trung trinh
Danh lợi nào lay chuyển được mình
Khoác áo cà sa, mưu việc lớn
Trao duyên tình, luỵ khách băng trinh
Sơ Kính Tân Trang hồn diệu vợi
Tây Hồ Chiến Tụng quỷ thần kinh
Gươm mài ảo vọng cùn năm tháng
Hận rót ngàn thu rựơu mấy bình!

Giao cổ đối
2015