Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
13 bài trả lời: 13 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 15:53

秋思

洛陽城裡見秋風,
欲作家書意萬重。
覆恐匆匆說不盡,
行人臨發又開封。

 

Thu tứ

Lạc Dương thành lý kiến thu phong,
Dục tác gia thư ý vạn trùng.
Phục khủng thông thông thuyết bất tận,
Hành nhân lâm phát hựu khai phong.

 

Dịch nghĩa

Trong thành Lạc Dương, thấy nổi gió thu
Muốn viết thư về nhà, lòng riêng ngổn ngang muôn nỗi
Luống sợ vội vàng nói chẳng hết lời
Người đi sắp cất bước còn mở thư ra lần nữa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô, Nam Trân

Thành Lạc gió thu chợt thổi qua
Ngổn ngang trăm mối viết thư nhà
Những e vội vã lời chưa hết
Sắp gửi người đi lại bóc ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lạc Dương đất khách gió thu sang,
Ngồi viết thư nhà ý vạn ngàn.
Sắp gửi người đi, mở xem lại,
Sợ chưa hết ý lúc vội vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Hưởng

Thu thấy Lạc Dương ngọn gió qua
Thư nhà toan viết ngập tình nhà
Nói sao hết được muôn vàn ý
Phút cuối phong thư lại mở ra

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Trong thành Lạc thấy gió thu
Lòng riêng muôn nỗi, viết thư thăm nhà
E lời vội vã, qua loa
Sắp đi, lại bóc thư ra đọc dò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên minh

Lạc Thành vừa thấy gió thu sang,
Muốn viết thư nhà, dạ ngổn ngang.
Lời lẽ trào tuôn như bất tận,
Gửi đi muốn viết ráng đôi hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lạc Thành thấy nổi thu phong,
Thư nhà muốn viết, nỗi lòng khôn nguôi.
Vội vàng, sợ chẳng hết lời,
Sắp đi, lại mở ra coi kỹ càng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lạc Thành trông thấy gió thu sang,
Muốn viết thư nhà ý ngổn ngang.
Luống ngại vội vàng chưa nói hết,
Người đi sắp trẩy, mở thêm hàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thành Lạc Dương, gió thu sang,
Thư nhà muốn viết, ngổn ngang bao điều.
Vội nên sợ nói thiếu nhiều,
Người đi sắp sửa, còn liều mở ra...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạc Thành vừa nổi gió thu
Thư nhà muốn viết tâm tư trùng trùng
Vội vàng e chẳng nói cùng
Người toan cất bước lại vùng mở xem

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ở Lạc Dương thành thấy gió thu
Thư nhà muốn viết ý ngàn từ
Lại e lúc vội nói không hết
Vào lúc người đi lại mở thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối