Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
13 bài trả lời: 13 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2006 15:53

秋思

洛陽城裡見秋風,
欲作家書意萬重。
覆恐匆匆說不盡,
行人臨發又開封。

 

Thu tứ

Lạc Dương thành lý kiến thu phong,
Dục tác gia thư ý vạn trùng.
Phục khủng thông thông thuyết bất tận,
Hành nhân lâm phát hựu khai phong.

 

Dịch nghĩa

Trong thành Lạc Dương, thấy nổi gió thu
Muốn viết thư về nhà, lòng riêng ngổn ngang muôn nỗi
Luống sợ vội vàng nói chẳng hết lời
Người đi sắp cất bước còn mở thư ra lần nữa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Lạc Dương gió thu chớm thổi
Muốn biên thư vạn nỗi trong lòng
Lại e viết vội đủ không
Người đưa thư tới, dùng dằng mở ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vừa nổi gió thu ở Lạc Dương
Thư nhà muốn viết ý muôn phương
Lại e vội quá chưa biên hết
Người sắp lên đường vẫn vấn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạc Dương thành nổi gió mùa thu,
Muôn nỗi nhớ nhà muốn viết thư,
Luống sợ vội vàng lời chẳng hết
Trước khi gửi, lại mở thư từ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]