05/07/2022 14:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tứ
秋思

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 15:53

 

Nguyên tác

洛陽城裡見秋風,
欲作家書意萬重。
覆恐匆匆說不盡,
行人臨發又開封。

Phiên âm

Lạc Dương thành lý kiến thu phong,
Dục tác gia thư ý vạn trùng.
Phục khủng thông thông thuyết bất tận,
Hành nhân lâm phát hựu khai phong.

Dịch nghĩa

Trong thành Lạc Dương, thấy nổi gió thu
Muốn viết thư về nhà, lòng riêng ngổn ngang muôn nỗi
Luống sợ vội vàng nói chẳng hết lời
Người đi sắp cất bước còn mở thư ra lần nữa.

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lạc Thành thấy nổi thu phong,
Thư nhà muốn viết, nỗi lòng khôn nguôi.
Vội vàng, sợ chẳng hết lời,
Sắp đi, lại mở ra coi kỹ càng.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Thu tứ