菊花百詠其二

一秋多雨又多風,
豈意秋花尚滿叢。
應是天工憐冷落,
故留寒蕊伴衰翁。

 

Cúc hoa bách vịnh kỳ 2

Nhất thu đa vũ hựu đa phong,
Khởi ý thu hoa thượng mãn tùng.
Ưng thị thiên công liên lãnh lạc,
Cố lưu hàn nhị bạn suy ông.

 

Dịch nghĩa

Cả mùa thu nhiều mưa lại nhiều gió,
Đâu ngờ hoa thu vẫn đầy khóm.
Đúng là thợ trời thương kẻ quạnh hiu,
Nên dành lại loài hoa chịu được rét để làm bạn với ông già ốm yếu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thu nay mưa gió loạn cuồng,
Mà sao cúc vẫn đầy vườn trổ bông.
Phải chăng trời cũng chiều lòng,
Cho loài hoa rét bạn cùng già nua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trời thu lắm gió lại nhiều mưa,
Khóm trĩu hoa thu thật chẳng ngờ.
Tạo hoá, phải chăng thường quanh vẳng,
Dành bông hoa lạnh bạn già nua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày thu cuồng loạn gió mưa sa
Lạ nhỉ đầy vườn trĩu khóm hoa
Chắc bởi trời cao thương vắng vẻ
Nên cho hoa hoa lạnh bạn người già

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mùa thu nhiều gió lại nhiều mưa,
Đầy khóm đâu ngờ vẫn nở thu.
Con tạo đúng là thương kẻ quạnh,
Dành hoa chịu rét bạn già nua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Thu này lắm gió lại nhiều mưa
Hoa lại chen cành hỏi lạ chưa
Con tạo quả thương nhà lạnh vắng
Cho hoa chịu lạnh với già xưa.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời