18/10/2021 13:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc hoa bách vịnh kỳ 2
菊花百詠其二

Tác giả: Trương Hán Siêu - 張漢超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 05:47

 

Nguyên tác

一秋多雨又多風,
豈意秋花尚滿叢。
應是天工憐冷落,
故留寒蕊伴衰翁。

Phiên âm

Nhất thu đa vũ hựu đa phong,
Khởi ý thu hoa thượng mãn tùng.
Ưng thị thiên công liên lãnh lạc,
Cố lưu hàn nhị bạn suy ông.

Dịch nghĩa

Cả mùa thu nhiều mưa lại nhiều gió,
Đâu ngờ hoa thu vẫn đầy khóm.
Đúng là thợ trời thương kẻ quạnh hiu,
Nên dành lại loài hoa chịu được rét để làm bạn với ông già ốm yếu.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thu nay mưa gió loạn cuồng,
Mà sao cúc vẫn đầy vườn trổ bông.
Phải chăng trời cũng chiều lòng,
Cho loài hoa rét bạn cùng già nua.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hán Siêu » Cúc hoa bách vịnh kỳ 2