菊秋百詠其一

澹蕩秋容入畫堂,
殘荷弱柳映池塘。
招朋且酌淵明酒,
觸興還哦小杜章。
雪點盈頭驚老景,
金花滿座惜重陽。
竹林禪味宜岑寂,
敢訪師公攝養方。

 

Cúc thu bách vịnh kỳ 1

Đạm đãng thu dung nhập hoạ đường,
Tàn hạ nhược liễu ánh trì đường.
Chiêu bằng thả chước Uyên Minh tửu,
Xúc hưng hoàn nga Tiểu Đỗ chương.
Tuyết điểm doanh đầu kinh lão cảnh,
Kim hoa mãn toạ tích trùng dương.
Trúc lâm thiền vị nghi sầm tịch,
Cảm phỏng sư công nhiếp dưỡng phương.

 

Dịch nghĩa

Loáng thoáng màu thu lọt vào nhà vẽ
Sen tàn liễu yếu ánh khắp ao hồ
Mời bạn hãy rót chén rượu Uyên Minh
Hứng lên lại ngâm thơ Tiểu Đỗ
Tuyết điểm đầy đầu nhìn mà sợ hãi cảnh già
Hoa vàng khắp chỗ ngồi, ngắm càng tiếc buổi trùng dương
Mùi thiền rừng trúc ưa cảnh thanh vắng
Dám hỏi sư ông cách tu thế nào


Nguyên chú: Tết Trùng cửu đến, sực nhớ câu thơ cổ "Trần thế kỳ phùng khai khẩu tiếu" (Ở trên cõi trần mấy khi đã gặp được dịp mở miệng mà cười to) của nhà thơ Đỗ Mục đời Đường liền nén bệnh gượng dậy làm thịt dê, hâm rượu, định đến bồi tiếp ở đình Thượng Liên (nơi ở của Ngô Thì Nhậm). Nhưng lại vừa nghe nói thai huynh (tiếng xưng hô để gọi người bề trên mà mình tôn trọng, ở đây chỉ Ngô Thì Nhậm) vì mệt phải kiêng rượu. Tôi không dám đường đột, đành chỉ cùng bọn My Anh (chỉ những đoá hoa cúc) rót rượu với nhau. Trong lúc ngà ngà say, ngẫu nhiên ngâm thành một bài thơ luật, xin viết trình đây, mong được thai huynh sửa cho.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Loáng thoáng màu thu lọt cửa vào,
Sen tàn, liễu yếu khắp hồ ao.
Hứng lên, ngâm ngợi câu thơ Đỗ,
Bạn đến nâng niu chén rượu Đào.
Tóc bạc đầy đầu, già ngán nhỉ,
Hoa vàng khắp chốn, tết vui sao!
Mùi thiền rừng trúc ưa thanh vắng,
Dám hỏi sư ông luyện cách nào?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Loáng thoáng màu thu lọt cửa vô,
Sen tàn liễu yếu ánh ao hồ.
Mời người hãy rót Uyên Minh rượu,
Thi hứng ngâm nga Tiểu Đỗ thơ.
Tuyết điểm đầy đầu già sợ cảnh.
Hoa vàng khắp chỗ tiết trùng dương.
Mùi thiền rừng trúc ưa thanh vắng,
Dám hỏi sư ông tu cách, phương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời