渡大靈江

征帆泛泛過爭河,
應節中流聽棹歌。
二百年來衣帶阻,
向今一葦帖晴波。

 

Độ Đại Linh giang

Chinh phàm phiếm phiếm quá Gianh hà,
Ứng tiết trung lưu thính trạo ca.
Nhị bách niên lai y đới trở,
Hướng kim nhất vĩ thiếp tình ba.

 

Dịch nghĩa

Cánh buồm lênh đênh qua sông Gianh,
Cầm cờ tiết giữa dòng, nghe khúc đò đưa.
Đã hai trăm năm, con sông giải áo ngăn cách,
Mà nay một lá thuyền bình yên trong sóng lặng.


Sông Đại Linh, cũng gọi là Linh giang, tức sông Gianh ở địa phận hai huyện Bình Chánh và Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, đó là cương giới giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lênh đênh buồm lá vượt Linh Giang,
Giữa dòng cờ tiết, chài hát vang.
Hơn hai thế kỷ sông chia cắt,
Thuyền nay lặng sóng, lướt bình an.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Gianh một lá nổi lênh đênh
Cờ tiết trên dòng tiếng hát ngân
Hai kỷ cách ngăn sông giải áo
Thuyền đi sông nước thật yên bình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng Gianh trôi nổi buồm qua sông,
Cờ tiết khúc đò tiễn giữa dòng.
Sông đã hai trăm năm cách trở,
Thuyền nay một lá sóng yên không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Thênh thênh buồm vượt bến sông Gianh
Vẳng tiếng hò khoan nhịp sứ trình
Hai thế kỷ ròng, sông “dải áo”
Từ nay chèo vỗ sóng thanh bình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời