渡大靈江

征帆泛泛過爭河,
應節中流聽棹歌。
二百年來衣帶阻,
向今一葦帖晴波。

 

Độ Đại Linh giang

Chinh phàm phiếm phiếm quá Gianh hà,
Ứng tiết trung lưu thính trạo ca.
Nhị bách niên lai y đới trở,
Hướng kim nhất vĩ hướng tình ba.

 

Dịch nghĩa

Cánh buồm lênh đênh qua sông Gianh,
Cầm cờ tiết giữa dòng, nghe khúc đò đưa.
Đã hai trăm năm, con sông giải áo ngăn cách,
Mà nay một lá thuyền bình yên trong sóng lặng.


Sông Đại Linh, cũng gọi là Linh giang, tức sông Gianh ở địa phận hai huyện Bình Chánh và Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, đó là cương giới giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh.

Nguồn: Thơ văn Phan Huy Ích - Dụ am ngâm tập, NXB Văn học Xã hội, Hà Nội, 1978

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lênh đênh buồm lá vượt Linh Giang,
Giữa dòng cờ tiết, chài hát vang.
Hơn hai thế kỷ sông chia cắt,
Thuyền nay lặng sóng, lướt bình an.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Gianh một lá nổi lênh đênh
Cờ tiết trên dòng tiếng hát ngân
Hai kỷ cách ngăn sông giải áo
Thuyền đi sông nước thật yên bình

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng Gianh lênh đênh buồm qua sông,
Khúc đò tiễn, cờ tiết giữa dòng.
Đã hai trăm năm, sông ngăn cách,
Nay một lá thuyền sóng lặng không.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời