Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 19/05/2016 15:20 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/05/2016 06:54 bởi hongha83
Đây là tập thơ của Phan Huy Ích xướng hoạ với Ngô Thì Nhậm trong dịp tết Trùng dương năm 1776