菊花百詠其一

雨餘開圃移根種,
霜後巡籬摘蕊收。
莫道幽人閒懶散,
一年忙處是深秋。

 

Cúc hoa bách vịnh kỳ 1

Vũ dư khai phố di căn thực,
Sương hậu tuần ly trích nhị thu.
Mạc đạo u nhân nhàn lãn tán,
Nhất niên mang xứ thị thâm thu.

 

Dịch nghĩa

Mưa tạnh, mở cửa vườn đánh gốc trồng,
Sau khi sương xuống, dạo quanh giậu nhặt nhi hoa.
Chớ bảo người ở ẩn vốn lười nhác,
Lúc bận rộn nhất trong năm là cuối mùa thu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Mưa tạnh ra vườn tỉa gốc trồng,
Sương gieo, quanh giậu lượm từng bông.
Chớ rằng nhàn ẩn nên lười nhác,
Bận rộn khi ngày sắp tới đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa tạnh ra vườn tỉa gốc
Sương gieo quanh giậu nhặt bông
Chớ bảo ở nhàn biếng nhác
Bộn bề công việc vào đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa tạnh ra vườn đánh gốc trồng,
Dạo quanh sương xuống nhặt từng bông.
Chớ coi người ẩn là lười nhác,
Bận rộn trong năm lúc chớm đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

U Sơn hay U Nhân?

Phiên âm là u nhân mà nguyên bản lại là u sơn!
Vậy chữ nào mới đúng?

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mưa tạnh ra vườn sang chậu mới
Sương tàn quanh dậu nhặt hoa rơi
Chớ chê nhàn ẩn sinh lười nhác
Thu cạn việc nhiều khó thảnh thơi

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời