21/05/2022 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc hoa bách vịnh kỳ 1
菊花百詠其一

Tác giả: Trương Hán Siêu - 張漢超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 05:46

 

Nguyên tác

雨餘開圃移根種,
霜後巡籬摘蕊收。
莫道幽人閒懶散,
一年忙處是深秋。

Phiên âm

Vũ dư khai phố di căn thực,
Sương hậu tuần ly trích nhị thu.
Mạc đạo u nhân nhàn lãn tán,
Nhất niên mang xứ thị thâm thu.

Dịch nghĩa

Mưa tạnh, mở cửa vườn đánh gốc trồng,
Sau khi sương xuống, dạo quanh giậu nhặt nhi hoa.
Chớ bảo người ở ẩn vốn lười nhác,
Lúc bận rộn nhất trong năm là cuối mùa thu.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Mưa tạnh ra vườn tỉa gốc trồng,
Sương gieo, quanh giậu lượm từng bông.
Chớ rằng nhàn ẩn nên lười nhác,
Bận rộn khi ngày sắp tới đông.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hán Siêu » Cúc hoa bách vịnh kỳ 1