蜀道後期

客心爭日月,
來往預期程。
秋風不相待,
先至洛陽城。

 

Thục đạo hậu kỳ

Khách tâm tranh nhật nguyệt,
Lai vãng dự kỳ trình.
Thu phong bất tương đãi,
Tiên chí Lạc Dương thành.

 

Dịch nghĩa

Lòng khách tranh đua với mặt trời mặt trăng,
Đến đi đều có dự định hành trình trước.
Gió thu sao chẳng đợi nhau,
Đã đến thành Lạc Dương trước rồi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Lòng cùng nhật nguyệt đua nhau,
Đi về thường hẹn trước sau hành trình.
Gió thu sao chẳng đợi mình,
Đã mau đi trước đến thành Lạc Dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chí cùng nhật nguyệt muốn đua tranh,
Đi về dự tính mỗi khởi hành.
Gió xuân chẳng chờ ta theo với,
Đã vội vàng bay đến Lạc Thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lòng người đua nhật nguyệt,
Lui tới sẵn quen đường.
Ngọn gió thu không đợi,
Trước về chốn Lạc Dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách dự tính thời gian tranh thủ
Đến và đi đã có hành trình
Gió thu lại chẳng đợi mình
Lạc Dương thành đã đến nhanh trước rồi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lòng cùng trời đất đua tranh
Đến đi sẵn định hành trình trước sau
Gió thu sao chẳng chờ nhau
Lạc Dương thành sớm mau mau tới rồi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Lòng khách tranh ngày tháng
Đi về đã hẹn trình
Gió thu không chịu đợi
Đến trước Lạc Dương thành


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng khách tranh đua với đất trời,
Hành trình đi đến định xong rồi.
Gió thu sao chẳng đợi nhau đến,
Sẽ đến Lạc Dương thành trước thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách cùng trời đất tranh đua,
Hành trình đi đến định vừa mới xong.
Gió thu sao chẳng đợi mong,
Lạc Dương đã đến thành trong trước rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời