江行無題其六十八-咫尺愁風雨

咫尺愁風雨,
匡廬不可登。
只疑雲霧窟,
猶有六朝僧。

 

Giang hành vô đề kỳ 068 - Chỉ xích sầu phong vũ

Chỉ xích sầu phong vũ,
Khuông lư bất khả đăng.
Chỉ nghi vân vụ quật,
Do hữu Lục triều tăng.

 

Dịch nghĩa

Còn cách có gang tấc mà buồn vì mưa gió
Nên không thể lên thăm núi Khuông Lư được
Chỉ đoán rằng trong hang núi đầy mây mù
Vẫn còn vị tăng đời Lục triều


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Tấc gang cánh trở gió mưa
Ngại ngùng đường đến Khuông Lư khôn trèo
Hang mây sườn đá cheo leo
Hẳn trong này có Lục Triều cao tăng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mưa gió buồn gang tấc,
Khuông Lư chẳng vượt băng.
Chỉ ngờ mây ráng động,
Còn có Lục Triều tăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gần gang tấc, buồn vì mưa gió
không lên thăm, vọng ngó Khuông Lư.
Đoán rằng hang núi mây mù
vẫn còn thiền ẩn tăng sư Lục Triều.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Gang tấc buồn gió mưa,
Khuông Lư chẳng lên được.
Ngõ trong động khói mây,
Còn sư sáu triều trước.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gang tấc buồn mưa gió,
Khôn lên được núi Lư.
Ngờ hang mây móc phủ,
Đời trước hẳn còn sư!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời