23/04/2024 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành vô đề kỳ 068 - Chỉ xích sầu phong vũ
江行無題其六十八-咫尺愁風雨

Tác giả: Tiền Hử - 錢珝

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2009 02:24

 

Nguyên tác

咫尺愁風雨,
匡廬不可登。
只疑雲霧窟,
猶有六朝僧。

Phiên âm

Chỉ xích sầu phong vũ,
Khuông lư[1] bất khả đăng.
Chỉ nghi vân vụ quật,
Do hữu Lục triều[2] tăng.

Dịch nghĩa

Còn cách có gang tấc mà buồn vì mưa gió
Nên không thể lên thăm núi Khuông Lư được
Chỉ đoán rằng trong hang núi đầy mây mù
Vẫn còn vị tăng đời Lục triều

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Tấc gang cánh trở gió mưa
Ngại ngùng đường đến Khuông Lư khôn trèo
Hang mây sườn đá cheo leo
Hẳn trong này có Lục Triều cao tăng
[1] Nhà thảo lư họ Khuông. Khuông Hành là danh sĩ đời Hán Nguyên Đế (Lưu Thích), sau khi nghỉ quan về làm nhà thảo lư ẩn ở núi Lư Sơn huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Đời sau gọi nhà ấy là Khuông lư.
[2] Tức sáu triều vua: Đông Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần. Các triều đại trên đều đóng đô ở Mạt Lăng (Nam Kinh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Hử » Giang hành vô đề kỳ 068 - Chỉ xích sầu phong vũ