Bãi sương khói rồi sương khói bãi
Cảnh như tranh lại cảnh như tranh
Cuối trời vài ngọn núi xanh
Chạnh lòng khách trích sầu tình viễn phương

tửu tận tình do tại