未展芭蕉

冷燭無煙綠蠟乾,
芳心猶卷怯春寒。
一緘書箚藏何事,
會被東風暗拆看。

 

Vị triển ba tiêu

Lãnh chúc vô yên lục lạp can,
Phương tâm do quyển khiếp xuân hàn.
Nhất giam thư tráp tàng hà sự,
Hội bị đông phong ám sách khan.

 

Dịch nghĩa

Cây đuốc lạnh không khói, ngọn nến xanh,
Lòng thơm còn cuốn vì sợ cái lạnh mùa xuân.
Một phong thư còn ẩn giấu điều gì,
Sẽ bị gió đông lén mở ra xem.


Tác giả vịnh lá nõn cây chuối đễ ám chỉ tâm tình thiếu nữ đang lớn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đuốc lạnh khói không, ngọn nến xanh,
Lòng thơm còn cuốn, sợ xuân hàn.
Phong thư ẩn dấu điều chi ấy,
Lén mở ra xem, ngọn gió lành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Màu trong như nến xanh vừa đúc
Lá cuộn tròn trong lúc xuân hàn
Như phong thư có ẩn tàng
Gió đông lần mở đàng hoàng cho xem

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Không khói nến xanh đuốc lạnh hình
Lòng thơm sợ rét cuộn xuân tình
Phong thư viết giấu gì trong ấy
Lén mở gió đông thoáng ngắm mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời