30/05/2024 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị triển ba tiêu
未展芭蕉

Tác giả: Tiền Hử - 錢珝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2007 21:56

 

Nguyên tác

冷燭無煙綠蠟乾,
芳心猶卷怯春寒。
一緘書箚藏何事,
會被東風暗拆看。

Phiên âm

Lãnh chúc vô yên lục lạp can,
Phương tâm do quyển khiếp xuân hàn.
Nhất giam thư tráp tàng hà sự,
Hội bị đông phong[1] ám sách khan.

Dịch nghĩa

Cây đuốc lạnh không khói, ngọn nến xanh,
Lòng thơm còn cuốn vì sợ cái lạnh mùa xuân.
Một phong thư còn ẩn giấu điều gì,
Sẽ bị gió đông lén mở ra xem.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đuốc lạnh khói không, ngọn nến xanh,
Lòng thơm còn cuốn, sợ xuân hàn.
Phong thư ẩn dấu điều chi ấy,
Lén mở ra xem, ngọn gió lành.
Tác giả vịnh lá nõn cây chuối đễ ám chỉ tâm tình thiếu nữ đang lớn.

[1] Gió từ phía đông thổi lại, tức gió mùa xuân ấm áp. Trong thơ Đường, gió đông là hình ảnh tượng trưng cho người đàn ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Hử » Vị triển ba tiêu