怨詞其二

樓頭桃李疏,
池上芙蓉落。
織錦猶未成,
蛩聲入羅幕。

 

Oán từ kỳ 2

Lâu đầu đào lý sơ,
Trì thượng phù dung lạc.
Chức cẩm do vị thành,
Cung thanh nhập la mạc.

 

Dịch nghĩa

Bên lầu đào mận lơ thơ
Trên ao hoa sen tàn rụng
Gấm dệt còn chưa xong
Tiếng trùng lọt vào màn lụa.


Thiếu phụ dệt gấm để may áo gửi cho chồng, dệt chưa xong đã nghe côn trùng rên rỉ, biết mùa đông đã đến nên càng oán giận thêm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Anh Thơ, Nam Trân

Bên lầu đào mận lơ thơ
Hoa sen đã rụng trên hồ nước trong
Gấm trên khung dệt chửa xong
Đã nghe tiếng dế lọt trong màn là.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lơ thơ đào mận góc lầu cao,
Hoa sen tàn rụng thoáng mặt hồ.
Trên khung cây gấm còn dệt dở,
Trong màn tiếng dế đã lọt vô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Đào lý bên lầu lơ thơ quá
Trên mặt ao rụng đóa phù dung
Gấm dệt vẫn còn trên khung
Trong màn lọt tiếng côn trùng vo ve

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hoàng Kim quét sạch thềm,
Sương tỏa bay như tuyết.
Rèm thả, đàn không hầu,
Trăng thu không nỡ liếc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Góc lầu đào lý lơ thơ,
Trên hồ sen nở, bơ phờ rụng rơi.
Đưa thoi dệt gấm chưa rồi,
Tiếng trùng đâu đã vào nơi màn là.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Dưới gác đào mận thưa,
Trên ao sen súng úa.
Gấm kia dệt chửa xong,
Tiếng dế vang màn lụa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bên lầu, đào, mận, lưa thưa,
Phù dung ao trước mới vừa tàn thôi.
Gấm còn dệt mãi chưa rồi,
Tiếng trùng, màn lụa, từng hồi lọt vô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầu nhà đào mận trái lưa thưa
Sen súng trên ao hoa rụng bừa
Khung gấm dệt hoài chưa kết thúc
Tiếng trùng rên rỉ lọt màn đưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên lầu đào lý lơ thơ
Trên hồ sen rụng bơ phờ dáng hoa
Gấm thêu chưa dệt xong mà
Tiếng trùng sao lại xuyên qua bức màn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Trước lầu đào lý xác
Trên ao phù dung tàn
Dệt gấm chưa thành tấm
Tiếng sầu giục cạnh màn


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời