22/05/2024 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oán từ kỳ 2
怨詞其二

Tác giả: Thôi Quốc Phụ - 崔國輔

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 17:52

 

Nguyên tác

樓頭桃李疏,
池上芙蓉落。
織錦猶未成,
蛩聲入羅幕。

Phiên âm

Lâu đầu đào lý sơ,
Trì thượng phù dung lạc.
Chức cẩm do vị thành,
Cung thanh nhập la mạc.

Dịch nghĩa

Bên lầu đào mận lơ thơ
Trên ao hoa sen tàn rụng
Gấm dệt còn chưa xong
Tiếng trùng lọt vào màn lụa.

Bản dịch của Đỗ Anh Thơ, Nam Trân

Bên lầu đào mận lơ thơ
Hoa sen đã rụng trên hồ nước trong
Gấm trên khung dệt chửa xong
Đã nghe tiếng dế lọt trong màn là.
Thiếu phụ dệt gấm để may áo gửi cho chồng, dệt chưa xong đã nghe côn trùng rên rỉ, biết mùa đông đã đến nên càng oán giận thêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Quốc Phụ » Oán từ kỳ 2