Chưa có đánh giá nào
34 bài thơ
Tạo ngày 13/01/2017 06:49 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 13/01/2017 07:09 bởi hongha83
Kỷ niệm chuyến hành huơng chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ từ ngày 2-17/2 ÂL (nhằm ngày 13-28/3/1994) do Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức dưới sự hướng dẫn của nhị vị Trưởng lão: HT Thích Minh Châu và HT Thích Thiện Siêu