Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2017 07:10

Đại hùng bảo điện ngôi cao
Uy nghi Phật tổ thẳm sâu đạo vàng
Ba mươi hai tướng minh quang
Tám mươi vẻ đẹp truyền vang Ta-bà


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)