Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2016 08:17

Từ bi hỷ xả

TỪ tâm thể hiện tình thương
TỪ thân, từ khẩu, ý thường an vui
TỪ hành động, từ nụ cười
TỪ đức, từ ái... thương đời độ sanh!

BI tâm, bi tánh, thiện lành
BI trí, bi đức thường dành thương yêu
BI chúng sanh, xót trăm chiều...
BI tuệ nhẫn pháp hoá nhiều phúc ân.

HỶ lạc hiện tướng hiền nhân
HỶ mừng ban tặng hoá thân nhiệm mầu.
HỶ tánh, hỷ ý... xưa sau
HỶ thường - lạc - tịnh... muôn màu pháp thân.

XẢ nghiệp chướng, xả trầm luân
XẢ oan gia, xả khổ nhân nhiều đời.
XẢ lỗi, xả tội... cho người
XẢ - mầm bất tịnh vui tươi cho mình.

Sáu pháp nhẫn nhục

1. NHẪN THẮNG SỰ MẮNG CHỬI
Hạnh tu nhẫn nhục nhiệm mầu
Bị người mắng chửi chẳng rầu buồn chi!
Như hang trống, tiếng vang đi
Thương người an nhẫn trí bi độ người.

2. NHẪN THẮNG SỰ ĐÁNH ĐẬP
Hạnh tu nhẫn nhục tuyệt vời
Bị người đánh đập chẳng lời kêu than
Như gương hiện bóng rõ ràng
Trí lực an nhẫn, chuyển ngàn oan gia.

3. NHẪN THẮNG SỰ BỨC NÃO
Dù ai bức não hại ta
An tĩnh nhẫn nhục, hoá ra thân tình
Bao nhiêu kiếp trước vô minh
Oan khiên giải toả, tâm linh nhẹ nhàng.

4. NHẪN THẮNG SỰ TỨC GIẬN
Bị người tức giận mắng càng
Bình tĩnh nhẫn nhục... an nhàn tự thân
Nội tâm trí lực trong ngần
Không phiền, không giận tăng phần thiện tâm.

5. NHẪN THẮNG TRƯỚC TÁM GIÓ
Thế pháp thanh tịnh thuần chân
Bát phong bất động... quả nhân an bình
Khen chê, vui khổ, nhục vinh...
Bình đẳng tu tập thắng tình phàm phu.

6. NHẪN THẮNG PHIỀN NÃO
Đối diện phiền não hỷ ưu
Không nhiễm, không khổ... đặc thù hạnh tu
Nương nhân duyên, quán phù du
Thành tựu nhẫn nhục thoát tù nhân gian.

7. NHẪN NHỤC NÊN ĐẠO
Thiện nam tín nữ đạo tràng
Một ngày an lạc thoát đàng mê tân
Nhẫn nhục dù trăm vạn lần
Luôn luôn khắc dạ giữ phần tịnh tu.

*****
Nhẫn nhục tâm niệm công phu
Thân tâm vui chịu, đạo từ an vui
Nhẫn thân, nhẫn miệng... lòng tươi
Ngày ngày thanh thoát... nụ cười hân hoan
Gắng nhớ nhẫn quý hơn vàng
Nhẫn chứng đạo quả Niết bàn thiên thu.


Nguồn: Tạp chí Phật học Từ Quang (tập 14), NXB Phương đông, 2016