Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 09:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/11/2016 10:09

(Kính mừng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, Phật lịc 2552, Mậu Tý - 2008)

1. NGÀN CHƯ THIÊN HỘI

Ngày xưa Bồ tát Hộ Minh
Cung trời Đâu Suất Đản sinh vào đời
Ba mươi hai tướng tuyệt vời
Tám mươi vẻ đẹp ngời ngời quang minh

Đất trời rung động tươi xinh
Ngàn chư thiên hội cung nghinh nhiệm màu!
Sen vàng bảy đoá báu châu
Thất chi thị hoá đi vào nhân gian
Chỉ trời chỉ đất mà rằng:
Thiên thượng thiên hạ... ai bằng chân nhân?
Vô lượng sanh tử xoay vần
Đến nay mới trọn Pháp thân huy hoàng


2. BÌNH MINH TỈNH THỨC

Trần gian bể khổ mênh mang
Tình tiền danh lợi... buộc ràng bùn nhơ!
Tham sân si... mãi nhiễm ô
Thân tâm tham đắm tự tô đắp mình

Vô vàn khổ luỵ tự sinh
Thất tình lục dục vô minh hụp trồi!
Trái oan, oan trái luân hồi
Khổ thì than khổ... mê thời cứ mê!!!
Đời đời kiếp kiếp ủ ê...
Nghiệp duyên vây chặt khó bề thoát ra
Thành sầu bốn cửa ái hà
Bình minh tỉnh thức vượt qua đêm dài

3. ƯU ĐÀM NỞ HOA

Ta bà vạn dặm mây bay
Đời người như hạt sương mai đầu cành
Nắng lên óng ánh long lanh
Sắc màu tan biến hoá thành hư vô!

Trăm năm như một giấc mơ
Chợt đi chợt đến... bên bờ tử sanh
Rừng sâu độc bộ độc hành
Một mình quán chiếu ngọn ngành vô minh

Đạo là tìm lại chính mình
Phá tan si ám, dứt tình lầm mê!
Đạo là quyết chí quay về
Khổ đế - Tập đế... đoạn lìa nghiệp tâm
Diệt đế - Đạo đế... thậm thâm
Tam minh chiếu diệu - Ưu Đàm nở hoa
Ngộ rồi, Phật tại lòng ta
Chân như là Phật - Phật là chân như

4. VÔ LƯỢNG VÔ NGÔN

Phạm âm toả ngát hương từ
Chư thiên cung hội, huyền thư Phật truyền
Kiều Trần Như - ngũ đại hiền
Vườn Nai chuyển pháp khởi duyên ta bà

Tứ đế - vô ngã - thiền na...
Thanh văn, La hán kết toà kim cương
Phật là thanh tịnh tâm vương
Pháp là diệu nghĩa khai đường chánh chơn

Tăng là du hoá hoằng dương
Mười phương nối nhịp tình thương đạo đời
Thức tâm thức tánh người người
Quay đầu hướng thiện trú nơi an bình

Đạo là chuyển hoá tự mình
Ngày đêm mài miệt tâm kinh trong lòng
Pháp trần sắc sắc không không
Nhất tâm soi sáng trước dòng thời gian

Nhục vinh, được mất mơ màng...
Nhân quả tương ứng... vô vàn thịnh suy!
Phật pháp bất khả tư nghì
Pháp môn vô lượng - Phật thì vô ngôn

5. NIẾT BÀN HẠO NHIÊN

Trường đời vui khổ thiệt hơn
Trăm năm trăm nỗi luỵ hờn... phù vân!
Bình minh nắng ấm trong ngần
Hoàng hôn sương lạnh tan dần hư vô!

Phật thương, hiện tướng nam mô...
Chỉ đường ra khỏi bến bờ trầm luân
Phật thương hiện tướng đêm xuân
Vượt thành phủi mái tóc xanh vào rừng

Phật thương đối diện ma quân
Nội tâm ngoại cảnh trừng trừng chiếu soi
Từ bao ngàn kiếp luân hồi
Vô sanh pháp nhẫn... cao ngôi đại thừa

Thành đạo, chuyển pháp rưới mưa
Lập Tăng đoàn, kết thuyền đưa... độ người
Phật thương thị hoá duyên thời
Tức tâm tức Phật... tuyệt vời sắc không

Niết bàn tự thể tâm trong
Tướng thành lìa tướng, tương đồng pháp thân
Một lòng niệm Phật Pháp Tăng
Hạo nhiên an trú... Niết bàn hạo nhiên


Thiền Bối am, Vesak PL. 2552 - 2008

Nguồn: Bảy đoá sen thiêng (thơ), Trần Quê Hương, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011