Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2017 09:00

Ta-bà rong ruổi ngàn phương
Công hạnh viên mãn vô thường tròn xong
Dừng chân tự hỏi thinh không
Chơn thường chợt lắng bụi hồng từ đây


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)