Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 09:06

Nhân duyên hội ngộ nghiêm trang
Sa-la song thọ huy hoàng cõi tâm
Cúng dường công đức thậm thâm
Chúng sanh nhớ mãi bóng râm đạo tình


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)