Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2017 07:37

Bồ-đề cội gốc vô sanh
Tháp thiêng bất diệt, an lành trần gian
Ngàn năm biểu tượng thiền quang
Như Kim Cang hiện đạo tràng Thế Tôn


Bồ Đề Đạo Tràng, 20-3-1994

Nguồn: Báo Giác ngộ số 880 (13-1-2017), 16 tháng 12 - PL 2560 - Bính Thân