Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 08:50

Câu-thi-na - cổ mà tân
Câu-thi-na Phật hiện thân Niết-bàn
"Chết mà sống" rực hào quang
Quá khứ, hiện tại... ẩn tàng độ sanh


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)