Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2017 08:53

Linh Sơn xưa - Phật thuyết kinh
Linh Sơn nay - Phật hữu tình hoá duyên
Từ tâm đưa khách lên thuyền
Ngộ sanh liễu tử thoát miền trần ai


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)