Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 07:15

Một lời sống mãi ngàn năm
Bốn chân lý, pháp thậm thâm đạo tình
Năm anh em thắng vô minh
Đắc A-la-hán tâm linh ngời ngời


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)