31/03/2023 22:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo tình pháp hữu

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 07:15

 

Một lời sống mãi ngàn năm
Bốn chân lý, pháp thậm thâm đạo tình
Năm anh em thắng vô minh
Đắc A-la-hán tâm linh ngời ngời
Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Đạo tình pháp hữu