Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 08:27

Mỗi quê hương, mỗi niềm thương
Mỗi dân tộc, mỗi kiên cường uy linh
"Bất bạo động" thắng muôn binh
Đem về độc lập, hoà bình nước non
Người đời tôn tặng "Thánh nhân"
Sử xanh ghi đậm nét son bi hùng


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)