29/05/2022 16:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viếng mộ Thánh Gandhi

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2017 08:27

 

Mỗi quê hương, mỗi niềm thương
Mỗi dân tộc, mỗi kiên cường uy linh
"Bất bạo động" thắng muôn binh
Đem về độc lập, hoà bình nước non
Người đời tôn tặng "Thánh nhân"
Sử xanh ghi đậm nét son bi hùng
Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Viếng mộ Thánh Gandhi