Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2017 07:07

Hương xưa còn đọng chút này
Thành Ba-la-nại, vườn Nai thuở nào
Phật về phố thị trăng sao
Độ vua, độ cả công hầu, thứ dân


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)