Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 08:43

Danh hiệu vua đẹp như thơ
Lo dân, lo nước dựng cờ nghìn thu
Dẫu muôn đời đáy mộ sâu
Danh thơm, sử rạng vẫn chào... Nishka!


Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, vua Asoka (A-dục) và vua Kanishka (Ca-nị-sắc-ca) được xem là hai nhà vua Phật tử, hết lòng hộ trì Phật pháp và kết tập kinh điển.

Nguồn: Báo Giác ngộ số 880 (13-1-2017), 16 tháng 12 - PL 2560 - Bính Thân